اصلاحات اداری-01
0

سوالات چهار جوابه اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

هدف این تیست یادگیری سوالات و جوابات اصلاحات اداری توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر و بطور روزانه این کوییز شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید.

کووییز را آغاز نموده ، جواب درست را انتخاب نمایید.

Related Blogs

 • Oct 28, 2018
  سوالات انګلیسی امتحانات خدمات…

  سوالات  انګلیسی امتحانات خدمات ملکی با جوابات درست. بخش Parts of Speech شما میتوانید خود را امتحان نموده  به دانش خویش بیفزایید. هدف این تیست..

  0 Read More
 • Feb 22, 2018
  سوالات امتحانات بست های…

  سوالات  چهار جوابه امتحانات بست های منابع بشری با جوابات درست. شما میتوانید خود را امتحان نموده دانش خویش را در بخش منابع بشری بیفزایید...

  0 Read More

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.