1 Comment

فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها

فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها که بنام “فورمه درخواستی شمولیت کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی”  نیز یاد میگردد فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها  از طرف وزارت تحصیلات عالی صادر گردیده است و جهت ثبت نام در بست های کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلی در مرکز و ولایات مورد استفاده قرار میگیرد.   کاندیدان مکلف اند تا فورم متذکره را بعد از خانه پوری دقیق ، به پوهنتون و یا موسسه تحصیلی مربوطه که مطابق رشته تحصیلی آنها بست کادری را به اعلان گذاشته است، تسلیم نمایند.

فورم مذکور را از لینک ذیل دریافت نمایید:


“فورمه درخواستی شمولیت کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی”

 

وزرات تحصیلات عالی افعانستان وقتا فوقتا از طریق وب سایت خویش بست های کادر علمی را به اعلان می سپارد. بست های کادر علمی را میتوان در وب سایت های پوهنتون ها و موسسات تحصیلی نیز مشاهد نمود. جهت بازدید از وبسایت های پوهنتون ها به لینک ذیل مراجعه نمایید.

لست پوهنتون ها 

 

جهت معلومات در مورد بست های خالی کادری که از طرف پوهنتونها به اعلان سپرده شده است، به لینک ذیل مراجعه کنید.بست های خالی کادر علمی پوهنتون ها

 

تاريخچه وزارت تحصيلات عالي افغانستان

براي نخستين بار هسته ي تحصيلات عالي در کشور بتاريخ اول عقرب سال 1311 هه-ش با تاسيس پوهنحي طب در شهر کابل گذاشته شد.

اين پوهنحي تحت سر پرستي يکي از متخصصين ترکي بنام پروفيسور دوکتور رفیقي کامل بيگ با 8 تن استادان شروع بکار کرد .

فعاليت هاي ابتدائي اين نهاد نوبنيات را شعبات طبي کوچکي تشکيل ميداد که بعضاً با انکشاف روز افزون در جهان، با تهيه برنامه سنجيده شده ي علمي و تخنيکي در مسير توسعه کمي و کيفي قرار گرفت طي چند دهه از حالت اولي به 5 نهاد آموزشي در بخش هاي طب معالجوي، طب اطفال، طب ستوماتولوژي (دندان)، طب نظامي و اکمال تخصص انکشاف يافت.

تعداد محصلان آن که زماني از 500 نفر تجاوز نمي کرد تا سالهاي 1380 به 6000 تن رسيده، تا سه دهه قبل برجسته ترين متخصصين را دارا بود که از جمله 30 نفر آن پروفيسور در سطح جهان بود براي ديپارتمنت هاي مربوط آن از طريق سازمان صحي جهان، ترکيه و مؤسسه طبي ليون فرانسه کمک هاي تخنيکي، علمي و نشراتي صورت مي گرفت.

پوهنحي حقوق و علوم سياسي به خاطر تربيه کادر هاي علمي و متخصصين جوان بحيث نهاد تحصيلي در 11 ميزان 1317 ايجاد گرديد.

اين پوهنحي موظف شد تا جوانان فهيم، مهذب و با تربيه عالي را در علوم اداري، سياسي و روابط بين المللي جهت خدمت به جامعه آماده سازد.

پوهنحي حقوق مجهز با لابراتوار کريمنوتخنيک، کتابخانه و شعبات حقوق عامه، حقوق خصوصي، حقوق جزا، روابط جهاني، قضا و حارنوالي گرديد و از طرف کشور فرانسه کمک علمي مي شد. سومين مرکز تحصيلي در سنبله 1321 هه- ش بنام پوهنحي ساينس ايجاد شد. اين پوهنځي چهار ديپارتمنت اختصاصي (رياضيات، فزيک، کيميا بيولوژي) داشت که بعداً ديپارتمنت کمپيوتر ساينس نيز درآن افزوده شد. پوهنحي ساينس داراي رشته هاي مترولوژي و جيولوژي نيز بود که در انکشاف بعدي به پوهنحي زمين شناسي انتقال داده شده کشور آلمان با اين پوهنحي از طريق تواميت علمي همکاري ميکرد.

چهارمين نهاد تحصيلي در سال 1323 هه – ش پوهنحي ادبيات و علوم بشري بود که در نهاد هاي فوق، تاسيس گرديد، اين پوهنحي داراي بيشتراز ده ديپارتمنت بوده و براي چند دوره محصلان را تا سطح ماستري نيز تربيه کرده است. پوهنځي هاي فوق تا سال 1325 ه – ش هرکدام مستقيماً ازطرف وزارت معارف رهبري مي شد. در سال 1325 دولت وقت را براي آن داشت تا مطابق ايجابات عصر و زمان پوهنتون کابل راايجاد کند.

اين مؤسسه که بعداً رسما در کتاب سبز يونسکو راجستر گرديد بحيث يگانه پوهنتون افغانستان در سال 1325 تاسيس شد.

پوهنتون کابل که در تحصيلات عالي افغانستان بنام پوهنتون مادر مسمي است طي سالهاي 1330 و 1340 از نظر شکلي انکشاف و ترقي خوبي داشت پوهنحي هاي شرعيات، زراعت، انجينري، وترنري، اقتصاد، فارمسي، تعليم و تربيه ايجاد شد. بعداً در سال 1342 پروژه تاسيس انيستيتوت پوليتخنيک کابل در پلان انکشافي وزارت معارف به پوهنتون کابل سپرده شد.

بعد از اکمال اين مؤسسه بحيث واحد تحصيلي جداگانه در سال 1348 رسماً افتتاح شد.

تشکيلات پوهنتون طي سال هاي بعدي توسعه قابل ملاحظه يي اختيار کرد.پوهنحي هاي زمين شناسي، هنرها، علوم اجتماعي و ژورناليزم به مثابه نهاد هاي تحصيلي از پيکر ساير پوهنحي ها جدا و فعاليت هاي مستقلانه تري را تحت رهبري پوهنتون کابل آغاز کردند.

پوهنحي هاي شبانه به منظور آماده ساختن زمينه تحصيلات عالي براي آن عدده از جوانان کشور که بنا بر نا مساعد بودن شرايط نتوانسته اند تحصيلات عالي دوره ليسانس را تکميل کنند تاسيس شد. براي يک دوره مختصر، مؤسسه تعليمات کارگري نيز بخاطر آماده ساختن تعليمات ثانوي براي فرزندان بينوا در چوکات پوهنتون کابل فعاليت نمود.

در سال 1343 پوهنتون کابل در ساختمان هاي عصري که با ديزاين و مهندسي مدرن در ساحه علي آباد آماده شده بود انتقال يافت و امور اکادمي آن شکل منظم تري را اختيار نمود.

به تعقيب پوهنتون کابل، دومين مؤسسه تحصيلات عالي در ولايت زيباي ننگرهار در سال 1343 تاسيس گرديد. پوهنتون ننگرهار تا مدتي از طرف پوهنتون کابل کمک مي شد و به تدريج خود کفا شد و توانست فعاليت هايش را مانند يک پوهنتون نسبتاً ستندرد پيش ببرد.

پوليتخنيک کابل که سنگ تهداب آن در سال 1343 ه – ش گذاشته شده بود در سال 1348 ه – ش رسماً در بلاک هاي عصري غرب هوتل بين المللي (انتر کانتينتال) افتتاح و شروع به فعاليت کرد.

پوليتخنيک طي چندين دوره محصلان را به سوي ماستري نيز تربيه کرده است.


براي انسجام مؤسسات تحصيلات عالي کشور، گسترش و توسعه نهاد هاي تحصيلي در مرکز و ولايات، دولت را به مثابه بزرگترين ارگان فرهنگي در چوکات حکومت تاسيس کند. اين وزارت موظف گرديد تا بخاطر سمت دهي و سازماندهي کليه سيستم هاي تحصيلات عالي ملکي در کشور و به منظور تحقيق پلان هاي کوتاه مدت و دراز مدت براي تربيه کادر هاي ملي، هم آهنگي در تهيه مواد درسي، تنطيم بر نامه هاي معين تحصيلي، تحقيقي، طباعتي، افزايش سطح دانش اعضاي کادر علمي، مواظبت دايمي از وضع زندگي استادان و محصلان، ايجاد روابط سالم علمي و اکادميکي با مؤسسات علمي و فرهنگي ملي و بين المللي براي انکشاف کمي و کيفي نهاد هاي تحصيلي، رفع نياز منديها ي جامعه از رهگذر آماده سازي متخصصين جوان، تلافي عقب ماند گي کشور از کاروان علم و معرفت جهاني، ايجاد تيم هاي مشورتي براي سکتور هاي مختلفه اقتصادي، انجينري، طبي، تعليم و تربيه، حقوق، زراعت، ساختمان هاي عصري و مدني، علوم شرعي، طرح اساس نامه ها، قوانين، مقررات، لوايح و طرزالعمل ها در عرصه تحصيلات عالي، تدوير سمينارها، کنفرانس ها و سمپوزيم هاي علمي مطابق مقتضيات جامعه، تدوير کورسهاي اکمال تخصص، توسعه ي مؤسسات در رشته هاي مورد نياز ادارات رسمي، ارزيابي وضع مؤسسات تحصيلي در مطابقت با شرايط کشور، الغا، ادغام و تاسيس مراکز تحصيلي و علمي، تطبيق يکسان و بلا انحراف تمام اسناد تقنيني و کنترول از تحقق بموقع ارزيابي اسناد علمي کار و فعاليت کند.

در طي ساليان گذشته تغييرات قابل ملاحظه ي در ساختار تمام نهاد هاي تشکيلاتي، سيستم هاي تحصيلي و تربيوي رو نما شده است تا سال 1373 تمام نهاد هاي تعليمات تخنيکي، مسلکي و حرفوي تحت اداره وزارت تحصيلات عالي و مسلکي فعاليت داشتند. در سال 1373 هه – ش به اساس هدايت حکومت به موجب پروتوکول رسمي بين وزارت تحصيلات عالي و مسلکي و وزارت معارف تبادله ذيل به عمل آمد.

 

 

1 Comment

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.