jobless.af
4 Comments


ترتیب سی وی (خلص سوانح) پروفشنل و نقش آن در استخدام اشخاص

در ارتباط با موضوع دلایل شارت لست نشدن که طی 6 نکات در مقاله قبلی ما “چرا شارت لست نمیشویم؟” توضیح داده شد، مشاهده نمودیم که با توجه به موارد دیگر،  داشتن سی وی (خلص سوانح) و  کاور لیتر پروفشنل نقش عمده ای را در شارت لست شدن افراد بازی میکند. بادرنظرداشت مشکلات و تقاضای کارجویان، درین مقاله مواردی را تحت بحث قرار میدهیم که در ترتیب سی وی پروفشنل  با شما کمک خواهد کرد.

سی وی یا خلص سوانح ، یک سندیست که تاریخچه تحصیلی و حرفه ای شما را بطور ساده و آسان بیان میدارد. جهت ثبت نام در بست های مختلف ، شما از طریق سی وی اقدام مینمایید که در اثر شارت لست شدن ، شما برای مصاحبه یا انترویو دعوت میشوید. سی وی شما منحیث اعلان بازاریابی شخصی شما میباشد که از طریق آن میکوشید تا استخدام کنندگان را تحت تاثیر مثبت قرار داده، آنها را ترغیب مینمایید تا شما را شارت لست کنند. به الفاظ دیگر از طریق سی وی ، شما میخواهید تا استعداد، تجارب و خدمات تان را بالای کارفرما که منحیث مشتری شما میباشد، به فروش برسانید، که این یک امر ساده ی نیست. ازین جهت باید در زمنیه درست نمودن سی وی بسیار دقت صورت گیرد و باید ظرفیت اینرا داشته باشد تا در ظرف 10 الی 20 ثانیه مسوول استخدام را تحت تاثیر مثبت قراردهد.

 

فارمت سی وی پروفشنل :Professional CV Format

فارمت های مختلف سی وی وجود دارد که کارجویان از آن استفاده میکنند ولی عموما فارمت ستندرد سی وی دارای مواردی مانند جزییات شخصی ، تحصیلات ، تجارب کاری، مهارت ها (لسانها، کمپیوتر وغیره) ، مشاغل و دست آورد ها، ریفرنس ها (مراجع) وغیره میباشد.

فارمت سی وی که طی مقاله هذا برای شما معرفی میگردد، فارمتی است  که عموماً شانس شارت لست شدن ذیادی را دارا بوده است و  مورد توجه بیشتر کارفرمایان قرار میگیرد. فارمت مذکور را میتوان از بخش دانلودز وب سایت jobless.af دریافت نمود.

فارمت مذکور دارای موارد ذیل بوده است که درین زمینه سعی نمودیم تا با کمک تصویر و طور توضیحی نیز برای شما بر اساس نکات ذیل معلومات ارایه گردد.

 

1-                  جزییات شخصی (بطور مختصر) Personal Information

جزییات شخصی مشتمل بر شهرت کاندید اعم از اسم مکمل، تاریخ تولد، آدرس، شماره های تماس ، ایمیل وغیره میباشد. در فارمت مذکور، جزییات شخصی در آغاز سی وی بطور خلص نگاشته میشود (طوریکه در عکس ذیل نشان داده شده است) و در آخر سی وی(بخش 7 این مقاله) بطور تفصیلی.

در تصویر فوق شما دیده میتوانید که بدون نوشتن کلمات اسم، آدرس ، تیلیفون و ایمیل معلومات مذکور ارایه گردیده است و ما به آسانی شهرت صاحب سی وی را مطالعه کرده میتوانیم.  بعضی از کارجویان تصویر شخصی شان در سی وی میگذارند، که این میتواند تاثیر منفی را در زمینه شارت لست شدن آنها وارد نماید. اما در صورتیکه برای بست مربوط به مادلنگ و یا بست های مرتبط دیگر سی وی ارسال مینمایید ، میتوانید عکس تان را در سی وی بگذارید. علاوه بر آن ، جهت تسهیل برای استخدام کننده ، اسم و تماس تان را در فوق هر صفحه سی وی تان با فونت کوچک بگنجانید تا وی بتواند با آسانی با شما ارتباط برقرار نماید.

 

2-                  خلاصه حرفه ای: Professional Summary

بعد از نوشتن جزییات شخصی ، درین بخش سی وی، جزییات تجارب کاری و مهارت ها، و علاقه مندی های خویش را بطور فشرده رقم زنید تا خواننده سی وی در ظرف یک یا دو ثانیه یک تصویر مکمل سابقه شما را در ذهن خویش داشته باشد.

از طریق این بخش شما سعی میکنید تا در ثانیه های اول ، توجه مسوول استخدام را جلب نموده وی را مجبور سازید که بخش های دیگر سی وی شما را با علاقه مندی مورد مطالعه قرار دهد.  در بخش مذکور فشرده ی از تجارب عمده خویش را که در آن سابقه بیشتر دارید ،  مهارت های که بالای آن تسلط کامل دارید و بخش های که علاقه مندی و سابقه ذیادی دارید، بنویسید. کوشش شود تا بخش مذکور هر چه مختصر و جهت مطالعه ساده و آسان باشد و از نوشتن معلومات غیر ضروری مانند اسم شرکت ها، تاریخ اجرای وظیفه، محل وظیفه، پوزیشن وغیره خودداری شود. بخش خلاصه حرفه ای نمونه سی وی خانم ملالی میوند که سی وی موصوف نمونه سی وی کارمندان بخش مخابراتی میباشد (اسم مذکور صرف برای مثال درین جا مورد استفاده قرار گرفته است و مشابهت با نام کدام شخص دیگر بکلی تصادفی خواهد بود) که بخش جزییات شخصی سی وی آنرا فوقا مشاهده نمودید، در تصویر ذیل تماشا نمایید.

 

3-                  دست آوردهای کلیدی: Key Accomplishments

هر کارمند در جریان وظیفه، دست آورد های را دارا میباشد که در طول سابقه شان آنرا بدست می آورد و بعضی اوقات مورد تقدیر کار فرما نیز میگردد.

بخش مذکور فشرده ای از دست آورد های کلیدی شما میباشد. شما میتوانید که شماره وار ، دست آورد های تان را درین جا بیان نمایید. نمونه های دست آورد ها:

 • در جریان وظیفه من در شرکت XYZ سه بار منحیث کارمند برتر سال برگزیده شدم
 • در سال 2013 براساس کارکرد خوب بنده از پوزیشن معاون مدیر مالی به پوزیشن مدیر مالی ترفیع یافتم
 • در جریان وظیفه ، مصارف غیر ضروری شرکت SYZ را 20 فیصد کاهش دادم وغیره

 

نمونه بخش دست آوردهای کلیدی سی وی خانم ملالی میوند را ذیلاً مشاهده نمایید:

4-      مهارت ها: Skills

در بخش مذکور مهارت های که مربوط سابقه کاری شما میباشد ، را نام ببرید. مسوولین استخدام مهارت های خاصی را که به بخش کاری وظیفه مربوط، ربط دارد در سی وی شما جستجو میکنند. بطور مثال اگر شما در بخش مالی سابقه کاری دارید، باید مهارتهای تحلیلی ، محاسباتی ، ترتیب و کنترول بودجه، نرم افزارهای مالی، کنترول مصارف وغیره را در سی وی تان داشته باشید.

جهت شارت لست شدن ، لایحه وظایف بست های اعلان شده در مورد اینکه مسوول استخدام کدام مهارت ها را در سی وی تان جستجو خواهد کرد، دارا می باشد. پیش از ارسال سی وی ، بخش مهارت های وظیفه اعلان شده را دقیق مطالعه نمایید. در صورتیکه سی وی شما دارای مهارت های ذکر شده در وظیفه اعلان شده ، نباشد، باید است تا مهارت های مذکور را در سی وی تان بگنجانید.

نمونه بخش مهارتهای که در بخش مخابراتی لازم میباشد (از سی وی خانم ملالی میوند) ، در تصویر ذیل ملاحظه نمایید:

 

5-تجارب کاری: Professional Experience

در بخش مذکور جزییات تمام تجارب کاری تان از وظیفه فعلی (اگر صاحب وظیفه استید) و یا وظیفه اخیر (اگر صاحب کار نیستید) آغاز نمایید و در آخر این بخش جزییات وظیفه اولی تان بنگارید.

 

برای هر وظیفه معلومات مربوطه ذیل نگاشته شود:

الف- نام وظیفه یا پوزیشن به سایز نسبتاً بزرگ

ب- به تعقیب آن تاریخ آغاز و ختم وظیفه

ج- اسم کارفرما (اداره)  و معلومات مختصر در مورد اداره (معلومات در مورد اداره حتمی نیست اما اگر نوشته شود بهتر است)

د- شرح نتایج دست آودهای مشخص که در جریان وظیفه مذکور بدست آورده اید بطور مختصر

ه- مسوولیت های عمده ( مسوولیت های وظیفوی تان را میتوانید از لایحه وظایف خویش کاپی نمایید و در سی وی خویش بگنجانید ولی کوشش شود تا صرف مسوولیت های عمده تان را تذکر دهید و از نگاشتن جزییات طولانی جلوگیری شود)

نمونه بخش تجارب کاری در سی وی:

6-      تحصیلات : Education

درین بخش معلومات سابقه تحصیلی شما نگاشته میشود. جزییات تحصیلی باید از آخرین سند که در دست دارید شروع شود. یعنی اگر شما فارغ پوهنتون استید ، اول باید از معلومات سند لسانس تان آغاز کنید ، بعد بکلوریا وغیره.

برای هر سند معلومات مربوطه ذیل نگاشته شود:

الف- رشته تخصص یا اسم سند دست داشته (دګری وغیره)

ب- به تعقیب آن تاریخ آغاز و ختم تحصیل رشته مربوطه

ج- اسم و موقعیت اداره تحصیلی

7-      جزییات شخصی : Personal Information

طوریکه فوقا ذکر گردیده جهت سهولت، بخشی از مواردی جزییات شخصی بطور خلص در آغاز سی وی نگاشته شده است ، اما ازینکه تمام جزییات را نباید در آغاز نوشت ، ازینرو بطور مکمل در بخش آخر سی وی بیان میگردد. علاوه بر اسم و ولد ، تماس ، ایمیل و آدرس شما میتوانید مواردی دیگر مانند جنس ، تابعیت، تاریخ تولد وغیره را بگنجانید. نمونه جزییات شخصی را در تصویر ذیل مشاهده نمایید:

8- بخش تکنالوژی: Technology

مهارت ها و کورسهای مربوط یه کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی را که بالای آن تسلط دارید ، درین بخش نام ببرید.

9-      ریفرنس ها (مراجع) : References

در بخش آخری سی وی در مورد کسانیکه شما را میشناسند و میتوانند جزییات را در مورد شما ارایه کنند، معلومات دهید. معلومات مذکور میتواند شهرت ، وظیفه، شماره تماس و ایمیل شخص ریفرنس شما باشد. آمرین و همکاران فعلی یا قبلی شما و یا هم استادان شما میتوانند منحیث ریفرنس شما در سی وی تان تذکر داده شود. مسوولین استخدام در وقت ضرورت جهت دریافت معلومات در مورد استعداد، مهارت ها و تجارب کاندید ، با شخص ریفرنس کاندید تماس میگیرند و معلومات مذکور را از وی طی یک فورمه سوالات و یا هم از طریق تماس تیلیفون دریافت مینماید. اکثریت استخدام کنندگان در حین شارت لست کردن ، ریفرنسها را تقاضا نمی نمایند  منگر اینکه در اعلان وظیفه مشخصا تقاضا گردیده باشد. از آنجاییکه استخدام کنندگان عموما ریفرنسها را بعد از انترویو تقاضا میکنند،ا کارجویان بخش مذکور را در سی وی  خالی می مانند و در آنجا مینگارند ” در صورت تقاضا ، ارایه خواهد شد.” شما میتوانید طبق میل تان بخش مذکور را در سی وی تان بگنجانید.

10- لسان سی وی و کاور لیتر:

عموماً اکثر استخدام کنندگان ، سی وی ها را به لسان انگلیسی می پذیرند و این نه تنها در بعضی از کشور های دیگر منحیث یک ستندرد پذیرفته سی وی پنداشته میشود، بلکه در افغانستان نیز رایج بوده است. اما اینکه سی وی شما به کدام زبان درست گردد، ربط به کشور ،  بست اعلان شده و استخدام کننده (کار فرما) دارد.

 

در صورتیکه به بست های که از طرف ادارات مختلف به لسان انگلیسی به اعلان گذاشته میشود، سی وی ارسال میدارید، باید سی وی و کاور لیتر تان نیز به زبان انگلیسی باشد. اما در صورتیکه به یکی از بست های معلم زبان دری سی وی ارسال میکنید، و مشاهده نموده اید که اعلان بست مذکور نیز به لسان دری میباشد، در آنصورت اگر سی وی و کاور لیتر تان را به لسان دری ارسال می نمایید، تاثیر مثبتی را در پی خواهد داشت.

 

در بعضی از موارد، میتوانید بر اساس تقاضای کارفرما لسان سی وی را انتخاب کنید که در آنصورت کارفرما لسان را مشخص میسازد و در بخش شرایط ارسال سی وی آنرا تذکر میدهد.   فرا تر از مواردی مذکور، بادرنظر داشت اهمیت جهانی لسان انگلیسی، این زبان منحیث زبان حرفه در بسیاری از کشور های جهان رایج گردید است و در افغانستان نیز در حال رایج شدن میباشد. ازین جهت سعی نمایید تا سی وی و کاور لیتر خویش را به لسان انگلیسی ترتیب نمایید تا شانس شارت لست شدن شما افزایش یابد. اما علاو بر انگلیسی، اگر دو سند مذکور را به لسان های دری یا پښتو نیز داشته باشید تا جهت شارت لست شدن در بست های مربوط با شما کمک شود، بهتر خواهد بود. در زمینه ترتیب نمودن سی وی و کاور لیتر ، نکته مهم و حیاتی ، عدم موجودیت اشتباهات املایی و انشایی بوده است. بعد از ترتیب دو سند مذکور، کوشش شود تا چند بار توسط شما ، همکاران شما و یا افراد که به نظر شما استعداد بیشتر لسان های مذکور را دارا باشند، تحت بررسی قرار گیرد تا از اشتباهات متذکره جلوگیری صورت گیرد.

نکات مهم :

 

الف در رابطه به ترتیب سی وی نکات ذیل را مدنظر بگیرید:

سی وی شما باید

 • به شکل حرفه ای درست ګردیده باشد و قابلیت این را داشته باشد تا در ظرف 10 الی 20 ثانیه استخدام کننده را تحت تاثیر مثبت قرار بدهد.
 • وقتا فوقتا اپدیت و مورد بررسی قرار گیرد.
 • عاری از اشتباهات املایی و انشایی باشد.
 • برای هر بست که شما برای اش سی وی ارسال میکنید همخوانی داشته باشد و دارای موادی مورد نیاز بست مربوطه باشد. برای اینکه سی وی شما با بست اعلان شده همخوانی دارد یا خیر، لایحه وظایف بست مذکور را مورد مطالعه قرار داده، مطابق آن سی وی تان را اپدیت کنید.
 • مطابق تقاضای استخدام کننده عیار گردد. در صورتیکه سی وی شما طی 4 صفحه درست گردیده باشد، اما کارفرما در اعلان وظیفه مشخصا سی وی 3 صفحه ای را تقاضا نموده است، باید سی وی شما نیز طی 3 صفحه ارسال گردد.
 • به آسانی مطالعه شده بتواند و عاری از الفاظ مغشوش ، مغلق و معلومات غیر ضروری باشد.پ
 • به شکل خوب طراحی شده باشد و نباید بلا ضرورت طولانی باشد.

 

با استفاده از راهنمایی های مقاله هذا و فارمت سی وی که طی این مقاله برای شما توضیح گردید، میتوانید سی وی حرفه ای را برای خود ترتیب نمایید. فارمت مذکور را میتوانید از لنک ذیل دریافت نمایید :

دانلود فارمت سی وی حرفه ای:Professional CV Format Download

در صورتیکه در زمینه ترتیب سی وی با مشکلات مواجه استید ، از خدمات jobless.af استفاده نمایید. جهت مستفید شدن از خدمات jobless.af ،  بخش خدمات  را ملاحظه نموده سی وی فعلی خویش را به ایمیل آدرس jobs@jobless.af  ارسال و موضوع را مطرح نمایید.

با درنظرداشت مشکلات کار جویان که از طریق صفحه فیس بوک توسط پیام ها با ما مطرح گردیده، وب سایت jobless.af برنامه نشر مقالات مختلفی را در ارتباط به چالشهای بیکاری روی دست گرفته است و قرار است انشا الله در آینده نزدیک از وبسایت هذا به نشر برسد.  مقاله بعدی ما در رابطه به ترتیب کاور لیتر و اهمیت آن در زمینه شارت لست شدن شما ، میباشد و به تعقیب آن در ارتباط با کاریابی ، سایر موضوعات مختلف به نشر خواهد رسید.

وب سایت jobless.af جهت گماشتن افراد جویای کار فعالیت دارد و تا حد امکان میکوشد که مشکلات کارجویان را مطرح ، اصلاح و حل نماید تا باشد مطابق هدف این وب سایت در زمینه گماشتن افغانستان سهم خویش را ایفا نموده مصدر خدمت به وطن عزیز شود.

در صورتیکه پیشنهادات و نظریات مفید داشته باشید، و یا میخواهد تا در مورد یکی از چالشها و مشکلات  کاریابی/بیکاری معلومات مفید ارایه و راه حل آن مطرح گردد،  لطفا آنرا ذیلا طی کامنت با ما شریک سازید و در رابطه به جستجوی راه های حل برای مشکلات کارجویان سهم بگیرید.

 

Related Blogs

 • Nov 9, 2017
  خانه پری فورم درخواستی…

  جهت ثبت نام به بست های بعضی از ادارات بین المللی ، ادارات مذکور کارجویان را مکلف میسازد تا بر علاوه سی وی و کاور..

  17 Read More
 • Oct 18, 2017
  6 Reasons Job-Seekers Don’t…

  Most of the job-seekers put it so that even though they possess great skills, proven experience and educational qualification and apply to different vacant positions..

  7 Read More
 • Sep 29, 2017
  د نه شارټ لسټ…

  د نه شارټ لسټ کیدلو 6 لاملونه اکثره هغه کسان چې د کار په لټه کې دي ، دا شکایت لري برسېره پر دې چې..

  4 Read More
 • Jul 23, 2017
  ترتیب کاور لتر و…

    آنطوریکه در مقاله قبلی ما "" تذکر یافت یکی از علت های عدم شارت لست شدن اشخاص نداشتن کاور لتر  حرفه ای میباشد. کاور..

  0 Read More
 • Jun 15, 2017
  فورمه شمولیت کادر علمی…

  فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها که بنام "فورمه درخواستی شمولیت کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی"..

  1 Read More
 • Jun 14, 2017
  Afghan Ministries and other…

  The websites related to the Government of Afghanistan such as Office of the President and the various Afghan ministries contains content in three languages; Pashto..

  0 Read More
 • Jun 12, 2017
  فارمت سی وی و…

  سی وی یا خلص سوانح ، یک سندیست که تاریخچه تحصیلی و حرفه ای شما را بطور ساده و آسان بیان میدارد. جهت ثبت نام..

  1 Read More
 • Jun 8, 2017
  چرا شارت لست نه…

  اکثریت افراد جویای کار گله دارند بااینکه دارای تجارب کافی، تحصیلات عالی و مهارت های ضروری میباشند و مداوم به بست های مختلف که توسط..

  3 Read More
 • May 4, 2017
  NTA Salary Scale Guidelines…

  In order to harmonize salary structures, a number of pay scales were implemented in Afghan ministries based on their agreement with donors which had resulted..

  0 Read More
 • Apr 29, 2017
  Job Interview Tips

  When you have successfully mastered cover letters, resumes, and job applications and are receiving requests for interviews, it’s time to understand how to succeed in..

  0 Read More
4 Comments
  • Najibullah
   Oct 10, 2017 11:28 am

   I want to have good in perfetional CV

  • Najibullah
   Oct 10, 2017 11:33 am

   It’s good things for us to make good in perfetional CV and help us when we apply for a position and get short listed.

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.