Englishtestq-01
0

سوالات  انګلیسی امتحانات خدمات ملکی با جوابات درست. بخش Parts of Speech

شما میتوانید خود را امتحان نموده  به دانش خویش بیفزایید.

هدف این تیست یادگیری سوالات و جوابات انګلیسی خدمات ملکی توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر و بطور روزانه این کوییز شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید.

Related Blogs

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.